Het DHVVP Performance Model

- John

Een platform is slechts een middel om het doel te behalen. De combinatie van tooling, interne vaardigheden en een gedegen samenwerkingspartner, zijn de belangrijkste succesfactoren voor een uiterste E-mail Performance en Conversie. Met het Performance Model van DHVVP werk je in zes stappen naar een conversiemodel, waarbij de klant grip op het proces heeft en kan monitoren wat er gedaan moet worden om de conversie te optimaliseren. Dit leidt uiteindelijk tot een voorspellingsmodel; wat kan een campagne opleveren en wat is er nodig is om dit te bereiken? Een performance dashboard maakt zichtbaar waar de verbeteringen kunnen worden behaald om zodoende positief de conversie te beïnvloeden. Je leest hieronder de verschillende stappen tot een ultieme conversie!

Stap 1: Nulmeting

Allereerst wordt op basis van de nulmeting de huidige performance in kaart gebracht. Deze bestaat uit diverse KPI metrics zoals:  doelgroepselecties; bounces; opens; clicks en conversie. Daarnaast worden de verschillende stappen met behulp van het PSC model visueel gemaakt in een funnel model. 

Stap 2: Analyse Data Vereisten

Vervolgens wordt tijdens deze stap in kaart gebracht of er voldoende fundering is om de conversie op een goede manier te meten. Deze data wordt daarna verwerkt in de funnel van het PSC model. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er domweg bepaalde data mist om een goed conversiemodel op te zetten.

Stap 3: Funnel PSC model

Welke kanalen zijn verantwoordelijk voor de conversie en hoe past de communicatie hierin? Deze conversiefunnel is gebaseerd op het DHVVP PSC model. Dit model geeft een visueel inzicht in de verschillende kanalen die bijdragen aan de conversie en welke er voor conversieverlies zorgen. PSC staat voor Promise, Seduce, Convert. 

Stap 4: Conversielekken

Zogenaamde conversielekken worden in kaart gebracht aan de hand van het conversieverlies. Dit is het percentage ontvangers van de communicatie welke afvalt tijdens de verschillende stappen in de funnel. Ten slot geven wij op basis van deze uitkomst advies over hoe deze lekken te dichten, waarbij de focus ligt op een optimale conversie. 

Stap 5: Testen

Een testplan opstellen door het toepassen van CRITICAL. Deze succesfactoren geven de marketeer de mogelijkheid om de communicatie op verschillende niveaus meetbaar te finetunen. Vergelijk dit met een Formule 1 team dat de raceauto steeds sneller weet te maken aan de hand van data-analyses.

Stap 6: Optimalisatie

Volgens DHVVP is er geen enkel model dat één keer wordt opgezet en vervolgens voor altijd werkt. Met behulp van modellen zal er continu gemonitord moeten worden en finetuning plaatsvinden, om het meest optimale resultaat te blijven bereiken. Het Performance Model van DHVVP geeft inzicht in performance en helpt conversie verhogen.

John

John is onze Selligent Expert die al sinds 2001 met het platform werkt. Heb je een vraag over Selligent of heb je advies nodig? John kent alle ins en outs, dus mail of bel hem gerust.