The need for speed: Een nieuwe samenwerking tussen EMS en DHVVP

- Lisa

“I feel the need… the need for speed”. Het is de legendarische en welbekende uitspraak van Tom Cruise uit de film Top Gun, maar het is niet alleen Tom die de “need for speed” voelde. Toen EMS en De Heeren van Veertig Plus afgelopen februari begonnen met samenwerken, was er wel flink behoefte aan snelheid. Snelheid die behaald zou kunnen worden door een gedegen kennis en expertise van Selligent én beschikbaarheid van resources.  

EMS, voluit European Merchant Services, is transactieverwerker en leverancier van betaaloplossingen voor bedrijven. Deze Selligent gebruiker was hard opzoek naar een nieuwe medewerker die binnen het Marketing Automation platform aan de slag kon gaan, maar een nieuwe medewerker inwerken kost tijd. Om deze reden heeft EMS ervoor gekozen de kennis en expertise van De Heeren van Veertig Plus in te huren, zodat er snel structuur en continuïteit kon worden aangebracht.   

Structuur en Optimalisatie

De samenwerking met DHVVP is tweeledig. Allereerst wordt de huidige Selligent installatie geanalyseerd en herstructureerd zodat het platform efficiënt kan worden ingezet binnen de gehele organisatie. Hierbij worden de verschillende afdelingen die te maken hebben met klantprocessen meegenomen. Kortom, de ervaring van De Heeren op het gebied van marketing automation en Selligent wordt ingezet om snel en efficiënt Selligent te herstructureren zodat het optimaal kan worden gebruikt binnen EMS.  

Daarnaast zal er een bedje moeten worden klaargemaakt voor de toekomstige medewerker van EMS. Tijdens de werkzaamheden van DHVVP wordt daarom rekening gehouden met het vraagstuk: “Hoe kan iemand zo snel mogelijk en zo goed mogelijk ingewerkt worden”. Hierbij is documentatie en een gestructureerde setup van belang, zodat diegene uiteindelijk aan de slag kan in een georganiseerde installatie met een goed emailtemplate.  

Bankiers-eed en Security Checks

Het feit dat DHVVP ervaring heeft binnen de financiële sector, is een belangrijke factor dat de samenwerking snel van start kon gaan. Om te mogen werken voor een financiële instelling, zal er een bankiers-eed moeten worden afgelegd, er worden security scans gedaan en andere verplichte procedures moeten worden doorlopen. Doordat DHVVP hier al aan voldeed, kon er direct worden gestart met de samenwerking. Hierdoor veranderde “the need for speed” al gauw in gewoon “een prettige, constructieve samenwerking tussen EMS en De Heeren van Veertig Plus”. 

Lisa

Lisa is de product specialist van ons e-mailmarketing platform. Heb je vragen of ben je nieuwsgierig geworden? Bel of mail Lisa gerust!